Стандарт тодорхойлолт:

Шинжилгээний арга*

Чийглэг

≤ 5

%

3.1.4.1

Шүүсний өнгө

1300 - 1500

ЕВС

3.2.3  болон

3.1.4.2.8.1

 *Шинжилгээний арга MEBAK, Raw Materials, 2011

Хүргэлтийн үйлчилгээ: Үйлдвэрээс урьдчилсан холих боломжтой.

Захиалгын доод хэмжээ: 500 кг-аас дээш