Үйлдвэрлэлийн арга: Ногоон соёолжийг барабан дээр эргэлдүүлэн шарж, гаргадаг учраас эргэлтийн улмаас бүрэн, нэгэн төрлийн болтлоо чихэрждэг байна.

Стандарт тодорхойлолт:

Шинжилгээний арга*

Чийглэг

<9

%

3.1.4.1

Шүүсний өнгө

10-15

ЕВС

3.2.3  болон

3.1.4.2.8.1

 *Шинжилгээний арга MEBAK, Raw Materials, 2011

Хүргэлтийн үйлчилгээ: Үйлдвэрээс урьдчилан холих боломжтой.

Захиалгын доод хэмжээ:  500 кг-аас дээш