ИРЕКС Солод пшеничный тёмный / Wheat Malt dark

(улаан буудайн бараан соёолж)

 Стандарт тодорхойлолт:

Шинжилгээний арга*

Хандлаг, хуурай бодисоор

> 82

%

3.1.4.2.2

Чийглэг

< 5

%

3.1.4.1

Шүүсний өнгө

14 - 18

ЕВС

3.1.4.2.8.1

Уургийн агууламж, хуурай бодисоор

< 13.5

%

3.1.4.5.1.1

Уусах азот, хуурай бодисоор

680 - 880

мг/100 г

3.1.4.5.2.1

Колбахын тоо

37 - 44

%

3.1.4.5.3

рН

5.6 – 5.9

 

3.1.2.7

Зуурамтгай чанар

< 2.00

мПас

3.1.4.4

 *Шинжилгээний арга MEBAK, Raw Materials, 2011