ИРЕКС Солод пшеничный светлый / Wheat Malt light

(улаан буудайн цайвар соёолж)

Стандарт тодорхойлолт:

 

Шинжилгээний арга*

Хандлаг, хуурай бодисоор

> 83

%

3.1.4.2.2

Чийглэг

< 5.5

%

3.1.4.1

Шүүсний өнгө

3 - 5

ЕВС

3.1.4.2.8.1

Чихэржих хугацаа

< 20

минут

3.1.4.2.4

Уургийн агууламж, хуурай бодисоор

< 12.5

%

3.1.4.5.1.1

Уусах азот, хуурай бодисоор

650 - 850

мг/100 г

3.1.4.5.2.1

Колбахын тоо

37 - 44

%

3.1.4.5.3

рН

5.9 – 6.1

 

3.1.2.7

Зуурамтгай чанар

< 1.95

мПас

3.1.4.4


*Шинжилгээний арга MEBAK, Raw Materials, 2011