Стандарт тодорхойлолт:

Шинжилгээний арга*

Чийглэг

< 8

%

3.1.4.1

Шүүсний өнгө

2 - 5

ЕВС

3.1.4.2.8.1

рН

3.4 – 3.6

 

3.1.2.7

Хүчиллэгийн зэрэг

>45

10 г дутамд 0.1 н NaOH-ын орсон мл-ийн хэмжээгээр

 

 *Шинжилгээний арга MEBAK, Raw Materials, 2011

Хүргэлтийн үйлчилгээ: Үйлдвэрээс урьдчилан холих боломжтой.

Захиалгын доод хэмжээ: 500 кг-аас дээш