Стандарт тодорхойлолт:

 

 

 

Шинжилгээний арга*

Чийглэг

<5

%

3.1.4.1

Шүүсний өнгө

80 - 90

 

EBC

3.2.3 болон

3.1.4.2.8.1

*Шинжилгээний арга MEBAK, Raw Materials, 2011

Хүргэлтийн үйлчилгээ: Үйлдвэрээс урьдчилан холих боломжтой.

Захиалгын доод хэмжээ:  500 кг-аас дээш