Стандарт тодорхойлолт:

Шинжилгээний арга*

Чийглэг

< 5

%

3.1.4.1

Шүүсний өнгө

1600 - 1800

ЕВС

3.2.3 болон

3.1.4.2.8.1

*Шинжилгээний арга MEBAK, Raw Materials, 2011

Хүргэлтийн үйлчилгээ: Үйлдвэрээс урьдчилан холих боломжтой.

Захиалгын доод хэмжээ: 500 кг-аас дээш